Náhradní plnění

Náhradní plnění

Náhradní plnění

 • jedná se o jednu z možností plnění zákoného podílu zaměstnávaní osob OZP dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81
 • povinný podíl činní 4 %, týká se všech zaměstnavatelů, kdy počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru přepočteným na 40 hodin/týdně přesahuje 25 (nezapočítávají se DPČ, DPP ani agenturní zaměstnanci)
 • výpočet náhradního plnění se řídí vyhláškou č. 518/2004 Sb. Část 4 (§ 15-20)
 • základním údajem výpočtu je Statistickým úřadem vyhlášená průměrná mzda za 1. – 3. čtvrtletí daného roku (pro rok 2019 = 33.429,- Kč)

Možnosti odvodu

 1. zaměstnávání osob OZP (dle povinného podílu)
 2. odebrání služeb od společnosti zaměstnávající více jak 50 % OZP, která na základě splnění této
  podmínky může poskytovat náhradní plnění
 3. odvodem do státního rozpočtu nebo kombinací bodů 1 a 2

Výpočet plnění

Pro možnost zajištění vlastními zaměstnanci:

 • 4% z počtu přepočtených zaměstnanců viz povinný podíl

Pro možnost odebrání služeb od společnosti poskytující náhradní plnění:

 • 7- mi násobek vyhlášené průměrné mzdy za každého zaměstnance OZP dle povinného podílu

Pro možnost odvodu do státního rozpočtu :

 • 2,5 násobek vyhlášené průměrné mzdy za každého zaměstnance OZP dle povinného podílu

Příklad

Společnost má 200 zaměstnaců, lze řešit:

 •  zaměstnáním OZP (povinný podíl 4 % = 8 OZP)
 • odebráním služeb (7-mi násobek vyhlášené průměrné mzdy za danný rok za 1 – 3 čtvrtletí)
  tj. 7 X 33.429 = 234.003,- Kč za každého OZP v našem případě X 8 = 1.872.024,- Kč za rok
 • odvodem do státního rozpočtu 2,5 vyhlášené průměrné mzdy za danný rok za 1 – 3 čtvrtletí)
  tj. 2,5 X 33.429 = 83.573,- Kč za každého OZP v našem případě X 8 = 668.580,- Kč za rok

V případě, kdy využijete možnosti odebrání služeb či zaměstnání vlastních zaměstnanců reálně pro danný příklad ušetříte 668.580,- Kč.

Společnost VSP STAV s.r.o garantuje poskytnutí náhradního plnění v plné výši fakturace.

Chcete-li zjistit Vaši povinnost:

VSP STAV

Sídlo společnosti:

VSP STAV, s.r.o.
K dubu 2330/2b, Chodov
149 00 Praha 4

Telefon:

+420 602 206 429

Email:

info@vspstav.cz
VSP STAV