Zkoušky profesní kvalifikace strážný

Zkoušky profesní kvalifikace strážný

Společnost VSP Facility s.r.o., jako schválená autorizovaná osoba pod č: MV-181709-6/OBVV-2019, zajišťuje všem zájemcům o práci v bezpečnostních agenturách možnost přípravy a vykonání zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti „Strážný kód 68/008-E“ požadovaného dle zákona 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Každému úspěšnému uchazeči je vydán doklad – písemné „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“. Cena za zkoušku je 860,- Kč, společnost není plátcem DPH, cena za konzultační přípravu k úspěšnému absolvování zkoušky /není povinná/ v délce 4 vyučovacích hodin je 500,- Kč.

Termíny zkoušek jsou stanoveny na stránkách společnosti. Stejně tak jsou na stránkách formuláře „Přihláška hromadná“ pro zaměstnavatele (max. 7 osob) a „Přihláška individuální“ pro jednotlivé zájemce. Formuláře lze stáhnout, vyplnit a přeposlat na níže uvedenou e-mailovou adresu. Po vzájemné dohodě jsme schopni individuálně řešit i mimořádné požadavky. Konzultační příprava i vlastní vykonání zkoušky se koná v jednom dni na adrese: Libušská 392/217, 142 00 Praha 4 nebo po dohodě na jiné adrese. V případě jakéhokoliv dotazu se obraťte písemně či telefonicky na pana ing. Lubomíra Najmana, tel. 602 206 429, e-mail najman@vspstav.cz.


Dostupné termíny

Datum: 20/09/2021
Volná místa: 7

Datum: 27/09/2021
Volná místa: 1

Vyberte si prosím datum, kdy se chcete zůčastnit a klikněte na tlačítko níže. Bude vám automaticky vytvořena přihláška s předvyplněným termínem.

Individuální přihláška


Hromadná přihláška

Náhled přihlášky

K přípravě na zkoušku můžete použít naše studijní materiály, ve kterých naleznete otázky, odpovědi a vyhodnocení.

Stačí kliknout o řádek níže na (stáhnout studijní podklady).

Stáhnout studijní podklady

VSP STAV

Sídlo společnosti:

VSP FACILITY s.r.o.
Libušská 392/217
142 00 Praha 4

Telefon:

+420 608 444 000

Email:

info@vspstav.cz
VSP STAV