Recepční služba

Recepční služba

Poskytujeme recepční službu zejména v administrativních budovách v rámci celé ČR, kde je vyžadována informační služba pro klienta, návštěvníky a nájemce v objektech klienta.

Recepční služba vychází z požadavků zákazníka

a může být vykonávána v civilním společenském oděvu nebo v uniformě společnosti s možností znalosti cizího jazyka.

Prioritami v recepční službě jsou zejména:

 • Vysoká úroveň společenského jednání a vystupování
 • Nadstandardní schopnosti komunikace
 • Velmi dobrá znalost cizího jazyka dle potřeb zákazníka
 • Bezvýhradná loajalita vůči naší společnosti i zákazníkovi

Recepční služba zahrnuje zejména:

 • Přijímání, ohlašování a evidence návštěv
 • Poskytování informací v rozsahu potřeb klientů nebo jejich nájemců
 • Přebírání příchozí pošty a kurýrních zásilek
 • Zabránění vstupu nepovolaným osobám
 • Obsluha telefonní ústředny
 • Zajištění režimu evidence, výdeje a vracení klíčů
 • Rezervace jednacích místností
 • Obsluha systémů EPS, EZS a kamerového systému umístěných na recepci
VSP STAV

Sídlo společnosti:

VSP STAV, s.r.o.
K dubu 2330/2b, Chodov
149 00 Praha 4

Telefon:

+420 602 206 429

Email:

info@vspstav.cz
VSP STAV