Ostraha objektů

Ostraha objektů

Fyzická ostraha objektů

Vnější a vnitřní ochrana proti neoprávněnému vniknutí do objektu.

Kontrola oprávněnosti vstupu a vjezdu.

Kontrola průvodních dokladů vyváženého a vynášeného materiálu.

Vydávání a vracení klíčů ve sjednaném  režimu.

Ostraha majetku proti zcizení a ničení.

Ochrana přítomných osob a vnitřní bezpečnosti.

Kontrola dodržování veřejného pořádku v prostorách s přístupem veřejnosti.

Střežení majetku klienta  pochůzkovou činností.

Preventivní činnost proti vzniku mimořádných událostí (požár, havárie vody apod.).

Obsluha technických zabezpečovacích systémů

Monitoring a obsluha technických zabezpečovacích zařízení (CCTV, EZS, EPS).

Vyhodnocování záznamů technických zabezpečovacích zařízení a kontrolních systémů technologií, reakce na signalizaci nestandardních (bezpečnostních, havarijních) situací a řešení vzniklých problémů.

Monitoring kontrolních systémů technologického vybavení (kotelny, vzduchotechnika) a jejich obsluha.

Zajišťování součinnosti s Integrovaným záchranným systémem (tel. 112) a havarijními službami při řešení mimořádných situací.

Bezpečnostní posouzení

  • posouzení stavu
  • návrh řešení/opatření
  • pomoc s realizací
VSP STAV

Sídlo společnosti:

VSP STAV, s.r.o.
K dubu 2330/2b, Chodov
149 00 Praha 4

Telefon:

+420 602 206 429

Email:

info@vspstav.cz
VSP STAV